Informacijski center Krajinskega parka Goričko
Grad 191, 9264 Grad
Tel: ++386 2 551 88 60,
Fax: ++386 2 551 88 63
tel.: (031) 354 149
e-pošta: park.goricko@siol.net

22. maj 2014 smo na gradu zaključili raziskave oblačilnega videza v baroku.

Zaključka raziskovalnega tabora študentov modnega oblikovanja na temo Oblačilni videz grofovskih rodbin Gornje Lendavskega gradu’ , je bil izveden v okviru projekta Rokodelska akademija 2, ki ga izvajamo v operaciji programa teritorialnega sodelovanja OP SI-HU 2007-2013.

Na taboru sobili prisotni študenti/tke Fakultete za strojništvo, Katedre za tekstilne materiale in oblikovanje na Univerzi Maribor in študenti Fakultete za dizajn, Katedre za oblikovanje tekstilij in oblačil iz Trzina.

Delovni dan smo pričeli s predavanjem predavanjem gostujoče profesorice iz Zagreba, dr. sc. Katarine Nine Simončič, ki je študentom predstavila Metode rekonstrukcije modno-stilskih obdobij na primeru baroka.

Predavanje je na povezavi:

Predavanju je sledila predstavitev raziskave, ki so jo opravile študentke UM na Fakulteti za strojništvo, Katedra za tekstilne materiale in oblikovanje.

Elvira Sokol, Polonca Murko in Vida Bračun so raziskale in zašile obleki sestričen Eve in Marie Széchy in Gabriela Bethlena.

Mentorice: doc. Sonja Šterman (vse), Mag. Silva Kreševič Vraz (Maria Szechy, Bethlem), Mag. Marta Abram Zver (Eva Szechy)

foto VIST, Anže Grabeljšek.

Predstavitev je na povezavi:

Predavanje so obiskale učenke OŠ Križevci pri Ljutomeru, ki so na naše povabilo na Junior festival naravoslovnega video filma s temo GVANT, bile ustavarjalke in igralke v filmu : Zemlja pleše. Za igro v filmu so pri likovnem pouku zašile tudi historične kostime in jih pokazale študentom.


študenti
v okroglem salonu
obisk igralk iz filma Zemlja pleše
obleke so izdelali pri likovnem pouku
študentke, ki so raziskale obleke grofov
čevlje se da tudi narisati na nogavice?
raziskovanje v vseh ravneh
sprehod po salonu
vsi smo bili navdušeni
Nina in Sonja
fotografiranje
na stopnišču
Anže med delom
fotograf se skrije
oblačila Eve, Marie Szechy in Bethlema na stalnem
plakat
 

 

Copyright © Krajinski park Goričko | Design & production CREATIV Novi mediji d.o.o. |