FOR VISITORS

O krajinskem parku

Goričko je po površini največji krajinski park v Sloveniji. Na območju nizkega panonskega gričevja rastejo gozdovi in travniki in uspevajo visokodebelni sadovnjaki, vinogradi in njive na katerih je možno pridelati domala vse kuturne rastline, ki jih uživamo ljudje. Ob tem je na Goričkem raznolika množica živih bitij našla svoj prostor pod soncem. Območje poudarjajo številni kulturni spomeniki od največjega gradu pri Gradu v Sloveniji do preprostih kmečkih hiš ljudskega stavbarstva medtem ko je davna preteklost skrita pod zemljo kot dediščina. Nesnovno kulturno dediščino predstavljajo vešči mojstri starih obrti, ki še ohranjajo npr. lončarstvo in svoje spretnosti prenašajo na mlajše rodove. Slikovitost in razgibanost kulturne krajine je privlačno za obiskovalce, ki pešačijo ali kolesarijo po označenih poteh.

About Nature Park

Due to its exceptional landscape diversity and high biodiversity, on 9th October 2003 the Government of the Republic ...

X

GRAJSKI BAZAR

Grad na Goričkem 12. 10., 10.00-16.00