LÁTOGATÓ

O krajinskem parku

Krajinski park Goričko je največji krajinski park v Sloveniji. Na tako obsežnem območju se pojavljajo gozdovi, travniki, visokodebelni sadovnjaki, vinogradi in njive ter v katerih je množica živih bitij našla svoj prostor pod soncem. Območje odlikuje pestra kulturna dediščina, ki obsega največji grad v Sloveniji in značilno ljudsko gradnjo. Vešči mojstri starih obrti ohranjajo ljudsko rokodelstvo, kot je lončarstvo in jo prenašajo na mlajše rodove. Privlačnost območja za obiskovalce dodatno poudarijo številne pohodne in kolesarske poti.

A parkról

Rendkívüli tájképi sokfélesége és magas biológiai sokfélesége miatt a Szlovén Köztársaság kormánya 2003. október 9-én...

X

7. 9. ob 9.00

Tour de RÖG Kolesarski maraton čez 3 dežele