Projekti

Javni zavod Krajinski park Goričko del aktivnosti namenja prijavi in izvedbi projektov, ki jih razpisujejo raznovrstni programi pomoči EU. Mednje sodijo predvsem projekti, usmerjeni v izboljšanje stanja ohranjenosti vrst in življenjskih prostorov, ozaveščanje prebivalcev in obiskovalcev o pomeni ohranjanja narave in kulturne dediščine ter razvoju sonaravnih oblik turistične, kmetijske in gospodarske dejavnosti.  

LIFE NATURAVIVA

Slovenija se ponaša z eno najvišjih biotskih pestrosti v Evropi, ki pa ni dovolj prepoznana in zato ne dovolj cenjena...

Gorička krajina

Naravovarstveni projekt, namenjen izboljšanju življenjskih pogojev za 10 živalskih vrst in izboljšanju stanja 3 tip...

321 go

Projektno območje leži v podeželskem mejnem okolju Južne Gradiščanske (Avstrija) in Pomurske regije (Slovenija),...

Green Exercise

Projekt  si  prizadeva  za  skupno  promocijo  obstoječe  čezmejne  kulturne  in  naravne  turistične  ponudbe slo...

DaRe to Connect

V projektu D2C-DaRe to Connect -  Supporting Danube Region’s ecological Connectivity by linking Natura 2000 areas alo...

Upkač

Pojekt Upkač je bil namenjen trajnostnemu in sistemskemu ohranjanju biodiverzitete travniških sadovnjakov in obenem ...

Sosed k sosedu

Cilj projekta s polnim naslovom "Porabje in Goričko - povezana v kulturi" in akronimom "Sosed k sosedu" je z okrepit...

X

7. 9. ob 9.00

Tour de RÖG Kolesarski maraton čez 3 dežele